Kredyt dla nowo powstałych firm – co trzeba wiedzieć?

Kredyt dla nowo powstałych firm – co trzeba wiedzieć?

Każda firma musi posiadać kapitał, który będzie finansował jej działalność. Przedsiębiorstwa działające na rynku odpowiednio długo mogą w prostszy sposób i w krótszym czasie uzyskać kredyt.

Tymczasem nowo powstałe działalności często miewają problemy z pozyskaniem finansowania. Niektóre banki oferują swoim klientom możliwość udzielenia kredytów nawet firmom. które dopiero co zostały założone. Jak otrzymać taki kredyt?

Dobry biznesplan

Kredyt dla firm, które dopiero co rozpoczynają działalność, przyznawany jest zazwyczaj na podstawie przedłożonego biznesplanu. Jego projekt musi być bardzo ściśle dopracowany, gdyż banki zwracają uwagę nawet na pozornie niewiele znaczące szczegóły. Problem polega na tym, że ryzyko kredytowe ponosi tutaj bank i w przypadku niepowodzenia firmy, to on będzie stratny.

Dlatego też wykonanie biznesplanu najlepiej jest powierzyć profesjonalistom, którzy wiedzą, jak powinien być on skonstruowany. Biznesplan jest kluczowy dla banku, gdyż nie może on badać historii finansowej czy sprawozdań finansowych firmy, gdyż takich zwyczajnie przedsiębiorstwo jeszcze nie wypracowało.

Jak ubiegać się o kredyt?

Podstawą ubiegania się o kredyt dla firm jest złożenie wniosku kredytowego wraz z odpowiednią dokumentacją. Banki pozostawiają sobie trochę czasu na analizę biznesplanu czy też sylwetek właścicieli firm, a następnie dają potencjalnemu kredytobiorcy odpowiedź pozytywną bądź negatywną. W przypadku odpowiedzi pozytywnej podpisywana jest umowa kredytowa, która zawiera wszelkie obostrzenia banku.

Należą do nich przede wszystkim takie kwestie jak zabezpieczenie kredytu czy możliwość blokady konta w przypadku braku spłaty raty. Dodatkowo w umowie kredytowej powinna zostać zawarta wysokość prowizji, jaką pobiera bank oraz sposobu, w jaki zostaną naliczone odsetki.

Są one bowiem zmienne w czasie, jednak sposób ich naliczania powinien być przedstawiony do wiadomości kredytobiorcy. Do umowy zostanie dołączony harmonogram spłat kredytu, którego należy ściśle przestrzegać.

Długo czy krótkoterminowy?

Kredyt dla firm rozpoczynających działalność zwykle ma charakter krótkoterminowy, czyli z terminem spłaty do roku czasu. Oczywiście nie jest wykluczone staranie się o kredyt długoterminowy, jednak będzie on zwykle wymagał dodatkowych zabezpieczeń na wypadek, gdyby firma nie była w stanie samodzielnie spłacać rat w dłuższym okresie.

Kredyt długoterminowy zwykle ma charakter kredytu inwestycyjnego, zatem dodatkowo należy przedstawić bankowi projekt inwestycyjny, który firma zamierza sfinansować środkami pozyskanymi z kredytu.