Jak otrzymać kredyt będąc zagranicą?

Jak otrzymać kredyt będąc zagranicą?
jak otrzymać kredyt będąc zagranica?


Obecnie ponad 2 miliony Polaków przebywa na emigracji w innych europejskich krajach. Część z naszych rodaków, wyjechała poza granice Polski na stałe, ale też znaczna część osób planuje do swojego ojczystego kraju powrócić, a za granicą przebywa jedynie czasowo w celu zarobkowym. Jak powszechnie wiadomo, niestety na zachodzie Europy za tą samą pracę co w Polsce, zarabia się niekiedy nawet cztery razy więcej niż nad Wisłą. Jeśli chodzi o kierunek wyjazdów, to zdecydowanie najczęściej wybierany kierunek Polaków to Wielka Brytania oraz Niemcy, sporo naszych rodaków przebywa też w Holandii, Irlandii i Włoszech, następne miejsca zajmują Norwegia, Francja i Belgia, polską mowę można też usłyszeć w Szwecji, Danii, a nawet Hiszpanii i Portugalii. Co jednak w sytuacji, kiedy pracując za granicą, chcemy uzyskać kredyt np. na mieszkanie czy inny cel? Postaramy się dokładnie przeanalizować wszystkie dostępne opcje dla osób chcące otrzymać kredyt pracując za granicą.

Kredyt dla pracujących za granicą – czy można go otrzymać w polskim banku?

Niewątpliwie, pracując za granicą i uzyskując dochody w innej walucie niż polskie złotówki, znacznie trudniej będzie uzyskać kredyt dla pracujących za granicą, w Polskich bankach. Nie jest to oczywiście jednak niemożliwe. Zacznijmy więc od tego, jakie rodzaje kredytów możemy uzyskać. Zdecydowanie najłatwiej uzyskać pożyczkę z ofert firm finansowych pozabankowych, czyli parabanków, które mogą nam udzielić kredytu na dowolny cel, choć oczywiście tego typu pożyczki są zdecydowanie najbardziej ryzykowne i lepiej omijać je szerokim łukiem. Kolejne propozycje stanowią już oferty banków, czyli kredyty konsumenckie i hipoteczne. Jakie trzeba spełnić warunki aby otrzymać interesujący nas kredyt?

Kredyt dla pracujących za granicą: Kredyt konsumencki i karta kredytowa – jak uzyskać? Jakie są warunki przyznania kredytu?

Pierwszą możliwością kredytu dla pracujących za granicą jest kredyt konsumencki, który zgodnie z nowelizacją ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, nie może przekraczać kwoty 255 550 zł lub równowartości tej kwoty w innej walucie oraz nie może być obciążony hipoteką. Pomimo tego, że w Polsce większość banków posiada oferty dla osób pracujących za granicą, to w praktyce tylko nieliczne banki akceptują dochód uzyskiwany poza granicami naszego kraju. Bank, który w ogóle nie akceptuje dochodu uzyskiwanego poza granicami Polski jest Citi Handlowy. Niektóre banki nie odrzucają zupełnie możliwości udzielania kredytu dla pracujących za granicą, ale stawiają różnego rodzaju warunki związane z miejscem zatrudnienia, np. w BGŻ BNP Paribas akceptuje dochody uzyskiwane w krajach sąsiadujących w Polsce, a są to Niemcy, Czechy i Słowacja, ale tylko w przypadku gdy klient mieszka w Polsce, w województwie, które przylega do granicy danego kraju, w którym klient pracuje i uzyskuje dochód. Są też banki, których podejście jest zdecydowanie bardziej pro-klienckie, dlatego np. mBank stosuje podejście, w którym honoruje wszystkie zarobki w równym stopniu, również te uzyskiwane za granicą, a także w innej walucie.

Warto tutaj też zaznaczyć, że znacznie łatwiej jest uzyskać kredyt bankowy wtedy, gdy cały czas mamy aktywne konto, kartę i inne usługi w danym banku, a gdy jeszcze nasze pieniądze regularnie przepływają przez nasz rachunek bankowy, niewątpliwie może nam to tylko pomóc w staraniu się i uzyskanie kredytu dla pracujących za granicą, a może zdarzyć się, że w naszym banku będzie nam przysługiwała oferta kredytu udzielanego online, poprzez stronę internetową lub aplikację mobilną.

Wobec kredytobiorców zarabiających w euro lub funtach wymagania są podobne jak w przypadku osób zarabiających w złotówkach. Potrzebne będą:

  • umowa lub kontrakt – zdecydowana większość banków będzie wymagała dokumentów z ich uwierzytelnionym notarialnie tłumaczeniem,
  • zaświadczenie o wysokości dochodów,
  • wyciągi z konta z minimum ostatnich 3 miesięcy.

Poruszona w punktach wymienionych wyżej lista, stanowi podstawowe warunki jakie trzeba spełnić przy ubieganiu się o kredyt dla pracujących za granicą, a najważniejszy jest pierwszy punkt, gdyż forma zatrudnienia przy wydaniu karty kredytowej lub pozytywnej oceny zdolności kredytowej jest uwarunkowana głównie tym właśnie czynnikiem. Najbardziej wartościowym dokumentem dla banków jest umowa o pracę, świadczenia emerytalne i rentowne lub kontrakty, za najbardziej lukratywne uchodzą np. kontrakty marynarskie.

Osoby, które poza granicami kraju prowadzą działalność gospodarczą, są w zdecydowanie gorszej sytuacji, nawet w przypadku banków, takich jak wspomniany wcześniej mBank, czyli banków będących przyjaźnie nastawionym do klientów zarabiających za granicą.

Co ciekawe, największy bank w Polsce, a więc PKO Bank Polski zostawia sobie większą furtkę dla klientów, którzy prowadzą za granicą działalność gospodarczą, dzięki temu, że nie wyklucza innych form zatrudnienia i uzyskiwania dochodów przy możliwym zastosowaniu indywidualnego podejścia do tematu, choć oczywiście umowa o pracę, emerytura czy renta zawsze mają priorytet i są zdecydowanie bardziej pożądanymi formami dochodów, dlatego mają znaczenie priorytetowe przy kredytach dla pracujących za granicą.

Kredyt dla pracujących za granicą: Kredyt hipoteczny – jakie są warunki ubiegania się o taką formę pożyczki i jak go uzyskać? 

W przypadku kredytu hipotecznego, występują pewne dodatkowe ograniczenia, jeśli chodzi o zakres skorzystania z takiej formy finansowania kupna mieszkania, domu czy jego budowy, jednak nie zostaje ona całkowicie niemożliwa czy nieosiągalna. Warto jednak na początek przyjrzeć się obowiązującej od 2014 roku Rekomendacji S IV, Komisji Nadzoru Finansowego, która nie tylko zaleca, ale narzuca na banki konieczność, udzielania zobowiązań w takich walutach, w jakich uzyskiwane jest wynagrodzenie lub jego przewyższająca część. W praktyce oznacza to, że jeśli walutą Twoich stałych dochodów jest euro, to kredyt otrzymasz tylko w euro, natomiast jeśli zarabiasz w brytyjskich funtach, kredyt możesz zaciągnąć tylko w brytyjskich funtach.

W przypadku kredytu hipotecznego będzie nam potrzeba również znacznie większa ilość dokumentów. Kredyt dla pracujących za granicą w innej walucie niż polskie złotówki, powodują zazwyczaj konieczność zwiększonego udziału wkładu własnego, nawet 30-40%, wyższa będzie również marża, zaś tłumacz przysięgły będzie musiał nam przetłumaczyć umowę o pracę lub kontrakt, a dodatkowo będzie nam potrzebne roczne zeznanie podatkowe, historia rachunku bankowego, na który regularnie wpływają dochody, zaświadczenie o dochodach z ostatnich 12 miesięcy i raporty z instytucji finansowych, które są odpowiednikiem polskiego BIK-u.

Dzięki takiej rekomendacji Komisji Nadzoru finansowego wyeliminowane jest ryzyko wiązane z wahaniami kursów walut. Niestety taki zabieg jednocześnie ogranicza znacznie pole manewru klientom, tym bardziej, że znaczna część banków w ogóle nie udziela zobowiązań w obcych walutach. W takich sytuacjach rozwiązaniem może być kredyt dla pracujących za granicą wzięty… w złotówkach. Dokładnie, dobrze przeczytaliście, jest szansa na uzyskanie kredytu dla pracujących za granicą w złotówkach. Jaki trzeba jednak spełnić warunek? Warunkiem jest wnioskowanie o kredyt z drugą osobą, która pracuje w Polsce i zarabia w polskiej walucie. Tutaj trzeba jednak zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny fakt. W przypadku gdy chcemy uzyskać kredyt w złotówkach z drugą osobą, niezależnie od wysokości zarobków uzyskiwanych za granicą, przy obliczaniu zdolności kredytowej, nasze zarobki będą zrównane z wysokością dochodów drugiej osoby, która uzyskuje dochody w złotówkach, oczywiście w wypadku, gdy dochody uzyskiwane za granicą będą wyższe niż te uzyskiwane przez drugą osobę w Polsce. Teraz żebyśmy dobrze zrozumieli, jeśli po przeliczeniu, nasze dochody z zagranicy będą wynosiły 9 tysięcy złotych, a dochody współkredytobiorcy będą wynosiły 4 tysiące złotych, to bank założy, szacując zdolność kredytową wnioskodawców, że ich łączny dochód to 8 tysięcy złotych ( 2 x 4000 złotych ).

Jest to ciekawe rozwiązanie, tym bardziej że kredyt hipoteczny to zazwyczaj zobowiązanie na długie lub bardzo długie lata, a znaczna część spośród wielu polskich emigrantów, zamierza po kilku latach powrócić do kraju. W końcu po powrocie do ojczyzny, najprawdopodobniej zarobki po zmianie pracy będą już wpływały na nasze konto w złotówkach. Warto też dodać, że po osiągnięciu celu jakim jest umowa kredytowa, współkredytobiorcę, czyli naszego „wspólnika” możemy odłączyć od zobowiązania, jeśli tylko ponowna ocena analizy finansowej poprzez badanie zdolności kredytowej pozwoli nam na taką możliwość.

Jeśli jednak nie mamy nikogo, z kim moglibyśmy wspólnie wziąć kredyt dla pracujących za granicą lub po prostu nie chcemy nawet nikogo szukać, sami chcąc wziąć wszystko na siebie, a planujemy za jakiś czas powrócić do Polski, mamy kolejną opcję rozwiązania problemu. Przewalutowanie kredytu dla pracujących za granicą na złotówki po powrocie do Polski to kolejna możliwość rozwiązania sytuacji. Podkreślić jednak trzeba, że możliwość przewalutowania kredytu dla pracujących za granicą, wiąże się z pobraniem przez bank dodatkowej prowizji i to bank określa m.in. po jakim kursie będzie następowało przewalutowanie i ile razy będzie można z takiej opcji w trakcie trwania kredytu skorzystać. Ogólnie rzecz ujmując, cały przebieg operacji związanej z przewalutowaniem kredytu jest ściśle regulowany przez bank.

Podsumowując kredyt dla pracujących za granicą

Możliwości, które daje nam rynek kredytów bankowych w Polsce, w momencie gdy chcemy uzyskać kredyt dla obcokrajowca jest naprawdę spory, choć oczywiście opcji jest znacznie mniej niż wtedy, gdy dochody osiągamy w Polsce i w polskiej walucie.