Jak działa faktoring jawny?

Jak działa faktoring jawny?

Jeśli pierwszy raz spotykasz się z pojęciem faktoringu , to spieszymy z odpowiedzią. Faktoring jest usługą finansową, która polega na wykupieniu przez firmę faktoringową od przedsiębiorstwa nieprzeterminowanych należności za usługi lub produkty. Innymi słowy jest to przyspieszenie płatności faktur od kontrahentów. To wygodne rozwiązanie dla firm, które nie chcą czekać na płatność od 30 do 90 dni za wystawioną fakturę. Zobacz jak działa faktoring jawny i kiedy możesz z niego skorzystać.

Faktoring jawny: co to jest?

Skoro już wiemy czym jest faktoring, to warto jeszcze wyjaśnić, że dzieli się on na dwie formy: jawną i tajną. Faktoring jawny to rozwiązanie, które podobnie jak faktoring tajny pozwala firmom na finansowanie faktur przed terminem ich płatności. Jaka jest więc różnica? Polega ona na zawiadomieniu dłużnika o zawarciu umowy z firmą faktoringową. To znaczy, że osoba, która zalega z płatnością dostaje informację o zmianie właściciela rachunku. Kontrahenci od razu otrzymują informację o zastosowaniu cesji wierzytelności, a właściciel firmy zobowiązany jest do zmiany rachunku bankowego w wystawionych fakturach.   

Wraz ze zmianą właściciela faktury, zmienia się także numer konta bankowego. To istotna informacja dla dłużnika, ponieważ musi przelać należność na nowy numer konta bankowego. Jednak najczęściej dłużnik musi wyrazić zgodę na cesję, czyli przejęcie faktury przez faktora i tym samym potwierdzić termin płatności faktury. Faktoring jawny jest najpopularniejszą formą faktoringu na polskim rynku, szczególnie w branży transportowej, gdzie odraczanie płatności jest na porządku dziennym. Jednak zastosowanie znajduje nie tylko w kraju, ale także w obsłudze transakcji międzynarodowych. 

Zalety faktoringu jawnego

Główną zaletą faktoringu jawnego jest to, że Ty jako przedsiębiorca nie musisz czekać na opłacenie faktury przez kontrahenta w nieskończoność. Jest to szybka, prosta i bezpieczna procedura transakcyjna, którą możesz zlecić online. Dzięki faktoringowi jawnemu będziesz w stanie szybko (nawet do 24 godzin) odzyskać zamrożoną gotówkę w formie odroczonych faktur. Co ważniejsze cała procedura nie wymaga przedstawienie skomplikowanej dokumentacji. Dlatego faktoring jawny stale zyskuje na popularności. 

Dlatego jeśli w firmie wystawiasz duże ilości faktur i nie chcesz czekać tygodniami na należny przelew, to opcja faktoringu jawnego przeznaczona jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj, że usługę możesz wpisać w koszty uzyskania przychodu oraz odliczyć je od podatku. Wszelkie usługi faktoringowe są opodatkowane podatkiem VAT, który wynosi 23 proc.