Dług – jakich działań wierzyciela można się spodziewać?

Dług – jakich działań wierzyciela można się spodziewać?

Miliony ludzi na całym świecie zaciąga kredyty. To bardzo dobra opcja dla osób, które nie posiadają oszczędności, a chciałyby rozpocząć udane życie prywatne/zawodowe lub ratunek w tzw. nagłej sytuacji bez wyjścia. Pożyczając pieniądze od kredytodawcy, podpisujemy umowę, na której warunki się zgadzamy. Jednym z nich jest przystanie na ustalony harmonogram spłat oraz zgoda na poniesienie konsekwencji w momencie niewywiązywania się z niego.

Co się dzieje w momencie, gdy przestajemy uiszczać kolejnych rat kredytu? Jakie kroki względem kredytobiorcy może podjąć wierzyciel? Odpowiedź poniżej.

Konsekwencje niespłacania kredytu

W zależności od podpisanej umowy i warunków w niej zawartych, w momencie braku spłaty kredytu możemy spodziewać się określonych w niej konsekwencji. Podjęte kroki windykacyjne będą wówczas jak najbardziej zgodne z prawem, gdyż uprzednio zgodziliśmy się na nie w momencie zawarcia pisemnego porozumienia z wierzycielem.

Do najbardziej przewidywalnych działań procesu windykacyjnego należą kolejno:

 1. Upomnienia telefoniczne, monity oraz naliczanie odsetek
 2. Skierowanie sprawy przez wierzyciela na drogę prawną. Na tym etapie wybrana przez wierzyciela kancelaria prawna zawiaduje procesem odzyskiwania należności. Kierowane są pisma do pożyczkobiorcy z informacjami umówienia ugody lub wyciągania dalszych konsekwencji w przypadku dalszego braku opłacania kredytu
 3. Skierowanie sprawy na drogę sądową. Na tym etapie działania rozpoczyna Komornik Sądowy, który jest do sprawy przyporządkowany właściwością miejscową. To on egzekwuje należności od pożyczkobiorcy w sposób określony przez wyrok Sądu. Może to być comiesięczne zabieranie określonej części zarobków dłużnika lub licytacja tego, co posiada (ruchomości, a w przypadku kredytu hipotecznego nieruchomość określona w umowie)

Wyżej wymienione działanie procesu windykacyjnego to kolejne etapy działań w celu egzekwowania należności. Większe korporacje dysponują zazwyczaj własnym działem windykacji oraz pomocą prawną na miejscu.

Zadłużenie – profilaktyka i jak sobie z nim poradzić?

Aby nie znaleźć się w sytuacji, gdy będzie nam grozić interwencja sądowa, warto przed podjęciem pochopnych decyzji o kolejnym kredycie na chwilę przystanąć i rozważyć wszystkie możliwe wyjścia.

W sytuacji, kiedy już pełnimy rolę dłużnika, nie należy się poddawać i podjąć odpowiedni dialog.

Co możemy zatem uczynić, by po pierwsze podjąć profilaktykę przed uwikłaniem w system windykacji, a po drugie by uratować swoją sytuację finansową? Oto przykłady pewnych działań:

 • przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu rozważyć, czy możemy pożyczyć pieniądze od rodziny (wtedy spłacamy tylko to, co wzięliśmy bez procentu)
 • zastanowić się czy ten kredy jest tak naprawdę nam potrzebny – czy potrzebujemy natychmiastowej gotówki
 • nie ulegać namowom banków o możliwości zaciągnięcia kolejnego „atrakcyjnego” kredytu
 • uczyć się oszczędzać – zastanowić się ile możemy potrzebować i rozłożyć to na comiesięczne małe kwoty, które nie kolidują z budżetem domowym
 • jeśli decydujemy się na kredyt to ustalamy jego wysokość i warunki spłaty, które są realne dla nas
 • w przypadku tzw. załamań życiowych, które uniemożliwiają spłatę kolejnych rat, podjąć dialog z bankiem i ustalić nowy harmonogram spłat
 • gdy spłaciliśmy już kredyt, ale ciążą na nas wysokie odsetki, możemy ubiegać o ich umożenie
 • w przypadku wielu kredytów i braku możliwości ich terminowej spłaty, warto ubiegać się o kredyt konsolidacyjny (połączenie wszystkich zobowiązań i niższe raty, jednak będzie to rozciągnięte w czasie)